Przydomowe oczyszczalnie ścieków

komunikat

Wójt Gminy w Zawoja informuje, że od dnia 15 listopada 2021r będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Zawoja, znajdujących się poza terenem aglomeracji. Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Zawoja (pokój nr.1), który udzieli szczegółowych informacji w tym temacie do dnia 15 grudnia 2021r.