PSR 2020 – promocja – konkurs dla przedszkoli “Rymowanki dla rolników

Szanowni Państwo,

W ramach promocji powszechnego spisu rolnego PSR 2020 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Rymowanki dla rolników”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami rolnictwa i produkcji żywności w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu rolnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę szeroko pojętego rolnictwa i życia na wsi a następnie nagranie jego wykonania na film i przesłanie go do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 10 listopada 2020 r. Placówki, których prace zdobędą 3 najwyższe miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu przedszkolach, innych instytucjach oraz wśród lokalnych społeczności. W załączniku, oprócz pisma skierowanego do Państwa, przekazujemy pismo skierowane do placówek wychowania przedszkolnego oraz materiały dotyczące konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/konkurs-rymowanki-dla-rolnikow/

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.