Raport o Stanie Gminy Zawoja za rok 2023

Prezentujemy ,,Raport o stanie Gminy Zawoja za rok 2023”. Dokument ten stanowi kompleksowe podsumowanie działalności naszej gminy w minionym roku, ukazując zarówno osiągnięcia, jak i wyzwania, przed którymi stanęliśmy.

Raport został opracowany z myślą o zapewnieniu przejrzystości i otwartości w komunikacji pomiędzy władzami gminy a jej mieszkańcami. Zawiera szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu, inwestycji infrastrukturalnych, działań w zakresie ochrony środowiska, edukacji, opieki zdrowotnej, a także inicjatyw społecznych i kulturalnych.

Zapraszamy do lektury raportu i aktywnego uczestnictwa w życiu naszej gminy. Państwa opinie i sugestie są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to dzięki nim możemy lepiej odpowiadać na potrzeby społeczności i kontynuować naszą misję, jaką jest dbałość o dobro wspólne.

Ułatwienia dostępu