Sople, nawisy lodowe i śniegowe obowiązki zarządców budynków

Wójt Gminy Zawoja przypomina właścicielom i zarządcom budynków, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.

W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Przypomina się właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Należy przy tym pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wójt Gminy Zawoja