Spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania LSR 2023 – 2027.