Sztandar dla 11 MBOT

SZTANDAR 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

W dniu 18 października 2019 r. pod przewodnictwem Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika zawiązał się Społeczny Komitet ufundowania sztandaru dla 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. “Niedźwiadek”. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK oraz weterani Zgrupowania AK “Żelbet”, którego tradycje dziedziczy Brygada z Małopolski.

Sztandar wojskowy

Sztandar wojskowy jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest symbolem tradycji,  wierności, honoru
i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.

Jak będzie wyglądać sztandar?

Na rewersie, po środku sztandaru znajdować się będzie wieniec z napisem
w trzech wierszach „BÓG HONOR OJCZYZNA”. W prawym górnym rogu umieszczona zostanie pamiątkowa odznaka 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
a w prawym dolnym rogu odznaka pamiątkowa Zgrupowania AK „Żelbet”. Po drugiej stronie na górze będzie Krzyż Armii Krajowej, poniżej Herb Województwa Małopolskiego.

Zbiórka funduszy

W listopadzie 2018 r. Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak wydał zgodę na działalność Komitetu oraz na ufundowanie sztandaru
11 MBOT. Tradycją tego typu przedsięwzięć jest możliwość zapisania się na kartach historii poprzez honorowe wsparcie zbiórki funduszy na sztandar. Wartość cegiełki została określona na 10 zł, a kwota darowizny stanowi jej wartość lub jej wielokrotność. Dla każdego darczyńcy przewidziano dedykowany certyfikat, który będzie do odbioru w siedzibie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej po wręczeniu sztandaru.

Darowizny można wpłacać na konto bankowe:

NAZWA: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Strzelectwa w Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000394256

ADRES: ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków

NR RACHUNKU: 78 1240 4533 1111 0010 9414 0504

TYTUŁ PRZELEWU: Darowizna na sztandar dla 11 MBOT

Dowództwo i formowanie 11 MBOT

Od stycznia 2018 roku w podkrakowskiej Rząsce formowana jest
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Dotychczas Brygada przeszkoliła około 850 żołnierzy Obrony Terytorialnej. Zainteresowanie służbą w regionie jest bardzo duże. Do tej pory złożono ponad 1800 wniosków, z jednostką zapoznało się około 1500 ochotników.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy z formowanych batalionów lekkiej piechoty stacjonuje w Krakowie (Kraków-Rząska). Kolejne dwa będą stacjonować w Oświęcimiu
i Tarnowie.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

Ułatwienia dostępu