Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – pomoc medyczna wieczorami, w weekendy i święta

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Pod numerem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 18 – 8 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Średni czas oczekiwania na połączenie z TPK wynosi zaledwie kilkanaście sekund. Podczas rozmowy personel medyczny udziela konsultacji dotyczących stanu zdrowia, w razie potrzeby może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci dzwoniącemu pacjentowi:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • kontakt z lekarzem POZ w godzinach pracy poradni
  • wezwanie zespołu ratownictwa medycznego – w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

TPK obsługuje połączenia w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Co istotne, z konsultacji mogą również skorzystać osoby niesłyszące. Z myślą o nich w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu działa wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej dot. Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Będziemy zobowiązany za rozpowszechnienie informacji o tym narzędziu wśród mieszkańców, publikację informacji na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

W załączniku dołączam do ewentualnego wykorzystania grafiki informacyjne TPK, plakat oraz ulotkę.

Poniżej zamieszczam również link do materiału w serwisie YouTube na temat TPK.

Szczegóły dotyczące TPK są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

W przypadku dodatkowych pytań dot. kampanii informacyjnej pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem,
Iwona Krzywda
Zespół Komunikacji Społecznej
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
tel. 12 29 88 119
rzecznikprasowy@nfz-krakow.pl
www.nfz-krakow.pl