Trenuj Jak Żołnierz – projekt szkoleń dla ochotników

Ministerstwo Obrony Narodowej prezentuje najnowszy projekt szkoleń dla ochotników #TrenujJakŻołnierz, który umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule.

Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Na terenie województwa małopolskiego szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch jednostkach wojskowych:

1) w 5. batalionie dowodzenia (ul. Krakowska 2, Rząska)

I etap: w dniach 6-7 maja 2023 r.

II etap: w dniach 6-19 sierpnia 2023 r.

2) w 16. batalionie powietrznodesantowym (ul. Wrocławska 82, Kraków):

I etap: w dniach 9-10 czerwca 2023 r.

II etap: w dniach 16-29 lipca 2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/…/dolacz-do-nas–projekt-trenuj-jak…

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego #szkolenie