Ukraina-relokacja uchodźców do Innsbrucka – oferta Urzędu Miasta Krakowa- 28 kwietnia 2022 r.

Wyjazd 28 kwietnia – czwartek o godzinie 17.00 z Krakowa.

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Krakowa wraz z ulotkami w języku ukraińskim.

https://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/aktualnosci/259546,62,komunikat,innsbruck_przyjmie_uchodzcow_z_ukrainy_____________________________________.html?_ga=2.115768271.853658318.1650346346-1607385673.1635508695