Unieważnienie zapytania ofertowego z daty 04.06.2019 r. na świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Unieważnienie zapytania ofertowego z daty 04.06.2019 r. na świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”- obejmującego dwie placówki mieszczące się w Świetlicach Środowiskowych w Zawoi oraz w Skawicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej prowadzonego na podstawie w/w zapytania z uwagi na wady treści zapytania ofertowego, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz