W Gminie Zawoja rusza punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

komunikat

W Gminie Zawoja rusza Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieści się on w budynku Urzędu Gminy Zawoja i będzie czynny   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Punkt Konsultacyjny stworzony został na podstawie porozumienia Gminy Zawoja  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i ma na celu wsparcie mieszkańców Gminy Zawoja w aplikowaniu o środki na wymianę starych, niespełniających norm źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych.   W ramach działalności punktu można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów, skonsultować wniosek i złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Gminy. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Ułatwienia dostępu