Ważne informacje dotyczące koronawirusa

Koronawirus: informacje i zalecenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

Wskazówki WHO dotyczące racjonalnego używania środków ochrony indywidualnej przed COVID-19

Jak zapobiegać zakażeniom

Ważne informacje nt. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Aktualne komunikaty dotyczące tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej

Ważna informacja – GOPS

Ważne -Postępowanie z odpadami komunalnymi podczas epidemii

Ułatwienia dostępu