Ważne -Postępowanie z odpadami komunalnymi podczas epidemii