Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 22.06.2020 – godz. 08:58

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:31

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, dolnego Dunajca, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację możliwe jest wydanie ostrzeżeń 3 stopnia dla wybranych zlewni.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa