WÓJT GMINY ZAWOJA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawoja

Przetarg

Zobacz

W dniu  9 września 2020 r. o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położonej w Skawicy, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Liczna osób dopuszczonych do przetargu – 0 

Cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta ze względu na brak uczestnika przetargu.  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Ułatwienia dostępu