WÓJT GMINY ZAWOJA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa władania nieruchomości położonej w Zawoi