Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ułatwienia dostępu