Wspólna ochrona, zachowanie i rozszerzenie unikalnej kultury dudziarskiej i pasterskiej po obu stronach polsko-słowackiej granicy pod Babą Górą.

Projekt pt.: Wspólna ochrona sekretów kultury  dudziarskiej  i pasterskiej   składa się z dwóch głównych zadań, które są ze sobą powiązane:

  1. Budowa sieci obiektów w celu zachowania i rozpowszechniania unikalnej kultury dudziarskiej i kultury pasterskiej – celem zadania jest zbudowanie Europejskiego Centrum Kultury Dudziarskiej w Orawskiej Polhorze, które będzie koncentrować się na ochronie i rozpowszechnianiu kultury dudziarskiej. Centrum nie tylko będzie przyczyniać się do ochrony tej kultury (muzeum, ekspozycja), jego główną ideą jest aktywne podejście do upowszechniania kultury, która jest wpisana na listę UNESCO, poprzez organizowanie koncertów edukacyjnych, warsztatów robienia dud i nauczania gry na tym specyficznym instrumencie muzycznym. Po stronie polskiego partnera powstanie zagroda pasterska, która będzie przypominała codzienne życie pasterzy. Obejmie również budowę wieży widokowej, z której zwiedzający będą mogli obserwować charakterystyczny wygląd krajobrazu.
  2.    Zachowanie i upowszechnianie wyjątkowej kultury dudziarskiej i  pasterskiej – zadanie skupia się na organizacji cyklu warsztatów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą w pełni wykorzystać zaplecze. Celem jest wzmocnienie kapitału społecznego po obu stronach granicy słowacko-polskiej.

Projekt obejmuje również wspólną promocję obu kultur w postaci dokumentów filmowych i broszur informacyjnych, które przybliżą zwiedzającym tajniki kultury dudziarskiej i pasterstwa regionu leżącego pod Babią Górą po obu stronach granicy polsko-słowackiej.

Działania projektowe:

    Przygotowanie projektu / Przygotowanie projektu

    (Z 1) Budowa sieci obiektów dla zachowania i rozpowszechniania unikalnej kultury dudziarskiej i pasterskiej

    (Z 2) Zachowanie i upowszechnianie wyjątkowej kultury dudziarskiej i pasterskiej

    Promocja projektu

    Zarządzanie projektem

Termin realizacji projektu: 06/2020-10/2022

Całkowita wartość projektu 892 677,44 €;

Dofinansowanie projektu z UE: 753 675,82 €

Warsztaty pasterskie – galeria

Realizacja – galeria

Informacje prasowe

https://sucha24.pl/artykul/na-mosornym-groniu-rosnie/708731

https://sucha24.pl/artykul/zagroda-pasterska-ma-morgach-wieza-widokowa-na-mosornym-groniu-czyli-jeden-projekt-dwie-atrakcje/662874

https://sucha24.pl/artykul/zagroda-pasterska-juz/677931

Ułatwienia dostępu