WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

ogłoszenie wójta