Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Zawoja

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Zawoja na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Miasta Jordanowa.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie;

2. Przedstawienie przygotowanego dokumentu LSR “Podbabiogórze”;

3. Dyskusja;

4. Podsumowanie spotkania.

Szczególnie zaproszenie jest kierowane do osób i organizacji zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2023-2027.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat alokacji środków w przyszłym okresie programowania na działania związane z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

Spotkanie Konsultacyjne w Gminie Zawoja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. (tj. poniedziałek) w Babiogórskim Centrum Kultury Biblioteki w Zawoi o godz. 13.00 – 16.00.

Potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu należy zgłosić telefonicznie pod numer 33/874-41-72, 667-609-609 lub elektronicznie na adres podbabiogorze@op.pl do dnia 20.04.2023 r.

           

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Ułatwienia dostępu