Zapytanie ofertowe – Realizacja zamówienia pn.: Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania treningowo – chronionego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”