Zarządzenie Nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Zawoja.

Ułatwienia dostępu