ZARZĄDZENIE NR WT.0050.147.2020 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań publicznych.