ZARZĄDZENIE NR Wt.0050.2.2024 Wójta Gminy Zawoja z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.

Ułatwienia dostępu