Zarządzenie nr. WT.0050.344.2021 Wójta Gminy Zawoja z dnia 13 grudnia 2021r