Zarządzenie NR WT.0050.359.2022 Wójta Gminy Zawoja a dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: wyboru projektów na realizacje zadań publicznych