Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

Ułatwienia dostępu