Zarządzenie Wójta gminy Zawoja z dnia 13 grudnia 2022r.

ogłoszenie wójta

Zarządzenie Nr Wt.0050.415.2022 Wójta gminy Zawoja z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2023 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.