Zasady przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zasady przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych  na terenie gminy  Zawoja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

ZGŁOSZENIE kandydatów do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej należy dokonać do dnia 12 czerwca 2020 roku w godz. pracy Urzędu Gminy  Zawoja, tj.   do godz. 12.30.                                   

Zgłoszenie można przesłać e-mailem na adres:   sekretariat@zawoja.ug.pl w formie skanu.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub wrzucić je do skrzynki podawczej znajdującej się  przy wejściu  do Urzędu, oznaczając kopertę napisem „Zgłoszenie do OKW”. 

Zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 8775015 w. 125.