ZAWIADOMIENIE w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok