Zdalna Szkoła

Urząd Gminy Zawoja zgłosił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu na zadanie ,,Zdalna Szkoła’’.

Trwające od kilku tygodni zamknięcie placówek oświatowych wymusiło prowadzenie zajęć edukacyjnych ,,na odległość’’, przy wykorzystaniu sprzętu i programów informatycznych. Nie każda rodzina dysponuje sprzętem pozwalającym na efektywną pracę w trybie zdalnym. Projekt ,,Zdalna Szkoła’’ to odpowiedź na rozwiązanie problemów sprzętowych.

Pozytywna ocena wniosku Gminy Zawoja zakończyła się pozyskaniem 70 000,00 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za te pieniądze zostaną zakupione laptopy oraz tablety, które gmina przekaże do szkół.

Ułatwienia dostępu