Zespół  ds. wyborów

Dane  kontaktowe:

Koordynator  ds. wyborów:
Danuta  Lasa
tel. (33) 8775015 w. 125
e- mail: d.lasa@zawoja.ug.pl

URZĘDNIK  WYBORCZY W  GMINIE  ZAWOJA
GRAŻYNA  ŚWIERKOSZ
tel.504 011 527
e-mail: grazynaswierkosz@wp.pl

Lp.Imię  i nazwiskoZakres zadańDane kontaktowe
1.Danuta  Lasakoordynacja całości  prac związanych z przeprowadzeniem wyborówgłosowanie  korespondencyjne  33 8775015 w. 125 d.lasa@zawoja.ug.pl  
2.Katarzyna  Kudziaobsługa  Centralnego  Rejestru  Wyborców w tym m.in.  obsługa profilu  wyborcy,sporządzanie  aktów pełnomocnictwa,głosowanie  korespondencyjne,wydawanie  zaświadczeń  o prawie   do głosowania,33 8775015 w. 101 k.kudzia@zawoja.ug.pl  
3.Ewa  Ficekkoordynacja  całości spraw związanych  z  organizacją  bezpłatnego   przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie  wyborców organizacja   transportu bezpłatnego  wyborcom,  którzy  najpóźniej w dniu głosowania  kończą  60 lato oraz  niepełnosprawnym o znacznym  lub umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  do lokali  OKW w  dniu  wyborów,  tym m.in.  przyjmowanie  zgłoszeń  zamiaru skorzystania z transportu przez  wyborców.33 8775015 w. 116 e.ficek@zawoja.ug.pl  
4.Michał SałaciakGminny  koordynator obsługi informatycznej wyborów33 8775015 w. 111 m.salaciak@zawoja.ug.pl  

Zarządzenie Nr Wt.0050.473.2023 Wójta Gminy Zawoja z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie: powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 15 października 2023r.