Zwolnienie za styczeń, luty i marzec z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ułatwienia dostępu