Zaświadczenia o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego w sprawie zalegania lub niezalegania w zobowiązaniach podatkowych