Przetargi i zapytania ofertowe

ogłoszenie wójta

WÓJT GMINY ZAWOJA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawoi

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki ewid. 22781/5 o pow. 0,0399 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00030600/6 i ustanowienie służebności gruntowej drogi dojazdowej przebiegającej po działce nr ewid. 22778/5 i 22781/6 objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00040842/7 i działce nr ewid. 22778/4 objętej księgą wieczystą nr KW KR1B/00030600/6

Czytaj więcej

ogłoszenie wójta

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 20580/1, 20580/6, 20585/2 o łącznej pow. 0,2506 ha, położona w Zawoi, stanowiąca własność Gminy Zawoja oddana w użytkowanie wieczyste do 4 marca 2096 r., objęta  księgą wieczystą KR1B/00042415/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej

Przetarg

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja w dniu 5 października 2022 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 13755/9 o pow. 0,0281 ha, położonej w Zawoi, stanowiącej własność Gminy Zawoja, objętej KW KR1B/00045179/3

Czytaj więcej

Przetarg

    INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

godnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Zawoja  w dniu 4 października 2022 r. o godz. 10,00                        w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki ewid. 22781/5 o pow. 0,0399 ha,

Czytaj więcej