Zawoja Centrum

Informacje o sołectwie

Hurbol Stanisław

e-mail:s.hurbol@zawoja.ug.pl

2104

STATUT SOŁECTWA ZAWOJA CENTRUM

Przysiółki:

 • Borowi
 • Brzeg
 • Bubiakowa
 • Burdele
 • Centrum
 • Cyrhel
 • Czarnotowa
 • Dolina
 • Giertugi
 • Gliśnica
 • Górnica
 • Hujdowa
 • Hujdy
 • Kalina Dolna
 • Kalina Górna
 • Kamieńce
 • Kaselówka
 • Kąkole
 • Kiczora
 • Kiczorka
 • Kiecka
 • Koszorek
 • Kowalowa
 • Koziny
 • Krzonka
 • Kudłata
 • Kukle
 • Łazy
 • Makosiowa
 • Maliki
 • Malikowa
 • Masówka
 • Mazurowy Potok
 • Miśkowce
 • Obidowa
 • Obłapiana
 • Ogon
 • Piątkowa
 • Piergiesi
 • Piergiesowe Polanki
 • Pod Grapą
 • Pod Kiczorką
 • Pod Polaną
 • Podpolice
 • Podsot
 • Polaki
 • Sałaciaki
 • Skutowa
 • Smyraki
 • Sule
 • Surmiaki
 • Swalisko
 • Szczurkówka
 • Śpikówka
 • Topory
 • Trybały
 • W Potoku
 • Warzechówka
 • Za Groniem
 • Za Potokiem
 • Za Wodą
 • Zające
 • Zemliki
 • Żywczaki