Wybory Prezydenta RP

Informacja – głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych, w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminnym w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej