POSTANOWIENIE NR 149/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 17 czerwca 2020 r.

Ułatwienia dostępu