Komisje

Komisja Budżetu i rozwoju

Budzowski Tomasz – Przewodniczący Komisji
Kudzia Sławomir – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Konior Maria – Sekretarz
Ficek Sabina – Członek
Fujak Tadeusz – Członek
Marek Barbara – Członek
Zajda Stanisław – Członek
Matyja Piotr – Członek

Komisja ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Ficek Sabina – Przewodniczący Komisji
Basiura Józef – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Chrząszcz Barbara – Sekretarz
Pająk Jerzy – Członek
Fujak Tadeusz – Członek

Komisja oświaty i spraw społecznych

Bucka Janina – Przewodniczący Komisji
Marek Barbara – Wiceprzewodniczący Komisji
Pacyga Małgorzata – Sekretarz
Pająk Kazimierz – Członek
Trzebuniak Alicja – Członek
Basiura Józef – Członek
Chrząszcz Barbara – Członek
Kudzia Sławomir – Członek

Komisja rewizyjna

Pająk Kazimierz – Przewodniczący Komisji
Budzowski Tomasz – Wiceprzewodniczący Komisji
Bucka Janina – Sekretarz
Konior Maria – Członek
Matyja Piotr – Członek