Nagrody i wyróżnienia

Euro Gmina

“Gminy funkcjonujące na obszarze Unii Europejskiej stale dążą do podnoszenia skuteczności swoich działań oraz podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców. Prężnie działające urzędy w Polsce to takie, które budują swoją potęgę nie tylko w oparciu o kapitał własny, ale również przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje około 3 milionów urzędów, które stanowią źródło zatrudnienia i innowacji, a w konsekwencji wpływają na poziom życia wszystkich mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku lat najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym przez rodzime urzędy źródłem dofinansowania inwestycji są fundusze unijne. Gminy, które aplikują o dotacje ze środków Funduszy Strukturalnych, to urzędy aktywne, wykorzystujące swoją szansę na drodze do sukcesu. To właśnie takie urzędy świadomie i skutecznie realizują cele programu, dążąc do:

 

 • rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
 • wdrożenia standardów i wymogów w zakresie unijnego prawa ochrony środowiska,
 • wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001,
 • wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO 9001,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
 • wdrożenia nowych technologii, w szczególności technologii informatyczno-internetowych,
 • pozyskania dotacji z Unii Europejskiej,
 • rozwoju energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • podnoszenia standardu obsługi mieszkańców przez urząd,
 • wzrostu możliwości inwestycyjnych,
 • wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia,
 • wzrostu dochodów na jednego mieszkańca,
 • lepszego dostępu do usług medycznych,
 • wzrostu ilości podstawówek, w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 • wzrostu przedszkoli w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 • rozwoju turystyki i baz noclegowych, w tym agroturystyki.

Z myślą o takich gminach powstał program EuroGmina. Program europejski EuroGmina powstał z inicjatywy najlepszych studentów, wyróżnionych w latach 1999-2001 przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego założeniem jest promocja gmin w krajach Unii Europejskiej, przede wszystkim gmin polskich. Program kładzie duży nacisk na spełnianie standardów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem absorpcji środków z funduszy unijnych.

EuroGmina to prestiżowy konkurs na poziomie europejskim, którego celem jest wyróżnienie i promocja gmin odznaczających się największą skutecznością w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych. W programie EuroGmina uczestniczyć mogą gminy europejskie, które otrzymały dotacje ze środków Funduszy Strukturalnych bądź też właśnie uczestniczą w procesie aplikowania o środki unijne. Certyfikat EuroGmina przyznawany w programie jest prestiżową nagrodą europejską potwierdzającą aktywność i skuteczność laureata.”

Tekst pochodzi ze strony www.eurogmina.org.pl

Pliki do pobrania