Wybory Sołtysów, Rady Sołeckiej

Protokoły z wyborów członka Rady Sołeckiej

Przejdź do: INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu wyborców Sołectwa Zawoja Dolna w związku z zarządzeniem wyborów przedterminowych do Rady Sołeckiej w Sołectwie Zawoja Dolna na dzień 09 stycznia 2022 r.

INFORMACJA o ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej Sołectwa Zawoja Dolna powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej w sołectwie Zawoja Dolna zarządzonych na dzień 09 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr. Wt.0050.346.2021 Wójta Gminy Zawoja z dnia 15 grudnia 2021r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAWOI Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 R. O WYBORZE SOŁTYSA W SOŁECTWIE ZAWOJA DOLNA

UCHWAŁA Nr 2/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru Sołtysa w Sołectwie Zawoja Dolna

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 14 grudnia 2021 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa w Sołectwie Zawoja Dolna w wyborach zarządzonych na dzień 09 stycznia 2021r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 14 grudnia 2021 r. o zarejestrowanych kandydatach do Rady Sołeckiej w Sołectwie Zawoja Dolna w wyborach zarządzonych na dzień 09 stycznia 2021r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAWOI Z DNIA 03 GRUDNIA 2021 R. O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZAWOI ORAZ JEJ SIEDZIBIE

Do pobrania :


Załączniki do obwieszczenia:

Załączniki do zarządzenia: