Dyżury Radnych

T E R M I N A R Z

SPOTKAŃ  RADNYCH  Z  MIESZKAŃCAMI  GMINY  ZAWOJA

NA  LATA  2014 – 2018

 

 

SOŁECTWO  SKAWICA  CENTRUM

Remiza OSP Skawica Centrum

Drugi wtorek miesiąca

IV-X  w godz. 19.00 – 20.00

XI-III w godz. 17.00 – 18.00

 

SOŁECTWO SKAWICA SUCHA GÓRA 

Remiza OSP Skawica Sucha Góra

Ostatni piątek miesiąca w godz. od 18.00 do 19.00

 

SOŁECTWO  ZAWOJA  DOLNA

Remiza OSP Zawoja Dolna

drugi piątek każdego miesiąca w godz. od 18.00 do 19.00

 

SOŁECTWO ZAWOJA PRZYSŁOP  

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi  Przysłop

Pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00

 

SOŁECTWO  ZAWOJA  CENTRUM

Świetlica Środowiskowa w Zawoi Centrum – Dom Parafialny

Pierwsza sobota miesiąca godz. od 17.00 do 18

 

SOŁECTWO  ZAWOJA  WEŁCZA 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zawoja Wełcza

Pierwszy czwartek miesiąca godz. od 17.00 do 18.00

 

SOŁECTWO  ZAWOJA  MOSORNE 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne

Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00

 

SOŁECTWO  ZAWOJA  GÓRNA 

Remiza OSP Zawoja Górna

Druga niedziela miesiąca w godz. od 18.00 do 19.00