Wybory

Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Zawoja – zgłaszanie kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi, działając na podstawie Kalendarza Wyborczego będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości informację, że od 15 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. w godzinach pracy urzędu, w budynku Urzędu Gminy Zawoja, pokój nr 24 (obsługa Rady Gminy Zawoja) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa, członków rad sołeckich oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Sołectw.

W załączeniu:

Uchwała Nr XXIX/320/2021 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja

oraz druki do pobrania:

  • Zgłoszenie kandydata na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 1 do zarządzenia)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 2 do zarządzenia)
  • Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej (załącznik nr 3 do zarządzenia)
  • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (załącznik nr 15 do zarządzenia).

Bezpłatny transport na wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.

Wójt gminy Zawoja informuje, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu uzupełnionego o dodatkowe połączenia autobusowe, w celu dotarcia do i powrotu z lokali wyborczych.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych tras linii umożliwiających dotarcie na wybory parlamentarne, wykaz przystanków komunikacyjnych oraz rozkład jazdy dla poszczególnych linii tj. Skawica Sucha Góra, Zawoja Kalina Dolna, Zawoja Przysłop, Zawoja Podpolice, Zawoja Wełcza:

Bezpłatny transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wójt gminy Zawoja informuje, że w dniu wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu uzupełnionego o dodatkowe połączenia autobusowe.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych trasy linii obsługujących kwietniowe wybory, wykaz przystanków komunikacyjnych oraz rozkład jazdy dla poszczególnych linii tj. Skawica Sucha Góra, Zawoja Kalina Dolna, Zawoja Przysłop, Zawoja Podpolice, Zawoja Wełcza:

Bezpłatny transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku,
o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307, pokój 16, pod numerem telefonu 33 8775-051 wew. 116, na adres e-mail: e.ficek@zawoja.ug.pl najpóźniej w terminie do dnia 16.04.2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Ułatwienia dostępu