Ogłoszenia

komunikat

Nabór dla przedstawicieli NGO do prac w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej

ogłoszenie wójta

Zarządzenie nr Wt.0050.427.2023 Wójta Gminy Zawoja z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Zarządzenie nr Wt.0050.427.2023 Wójta Gminy Zawoja z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w sprawie wyboru projektów na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Czytaj więcej

komunikat

Zarządzenie Nr Wt.0050.420.2022 Wójta Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2022r.

Zarządzenie Nr Wt.0050.420.2022 Wójta Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2023r. we współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czytaj więcej