Rolnictwo i leśnictwo

Informacja: opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu na gruntach leśnych pod nadzorem Wspólnoty wsi Skawica i Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

Od dnia 8 maja 2023 r. rozpoczyna się realizacja zadania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w powiecie suskim, m.in. na terenie gminy Zawoja . . .

Czytaj więcej

arimr logo

Ogłoszenia Prezesa ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej