Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (UPUL) dla lasów należących do wspólnot gruntowych.

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

W związku z powyższym informuje się, że w dniach od 20.07.2023 r. do 18.09.2023 r. w budynku Urzędu Gminy Zawoja, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do wspólnot gruntowych z terenu następujących obrębów ewidencyjnych:
Zawoja – Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi,
Skawica – Wspólnota Lasów Uprawnionych wsi Skawica,
Skawica – Wspólnota Leśna wsi Białka.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów można składać w okresie 30 dni od daty ich wyłożenia do Starosty Suskiego ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka – na przygotowanych do tego drukach (jak w załączeniu).

Pliki do pobrania:

Mapy do pobrania:

Ułatwienia dostępu