Urząd Gminy Zawoja

34-222 Zawoja 1307
Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051,
87-75-006,
87-75-400
fax: (033) 877-50-15
E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl
Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl
Skrytka ePuap: UGZ/skrytka

Godziny przyjmowania stron w Urzędzie Gminy

poniedziałek – w godz. 7.00 – 15.00
wtorek – w godz. 7.00 – 16.00
środa – w godz. 7.00 – 15.00
czwartek – w godz. 7.00 – 15.00
piątek – w godz. 7.00 – 14.00

Wójt Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja przyjmuje mieszkańców

w sprawach indywidualnych, w sprawach skarg i wniosków:

wtorek od godz. 13.00 – 16.00

piątek od godz. 14.00 – 17.00

Ze względów organizacyjnych termin spotkania z Wójtem należy uzgodnić w Sekretariacie –

pok. 26, tel. 33 8775 015 w. 126

natomiast w sprawach pilnych bez uzgadniania terminu.

Zastępca Wójta Gminy Zawoja

Zastępca Wójta Gminy Zawoja przyjmuje mieszkańców oraz pozostałe zainteresowane kontaktem osoby, w sprawach indywidualnych, w sprawach skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu. W celu wcześniejszego umówienia spotkania należy kontaktować się osobiście, pod numerem telefonu 33 8775 015 wew. 123 lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: sekretariat@zawoja.ug.pl.

Sekretarz  Gminy

Sekretarz  Gminy  przyjmuje  mieszkańców  w sprawach  indywidualnych, w sprawach  skarg i wniosków  codziennie  w godzinach  pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 11.00 – 15.00, w czwartki w które odbywają się sesje w godzinach od 11.00-14.00 w pokoju nr 24.

Formularz kontaktowy