Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2023, poz. 344 z późn. zm.), przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawoja.

Ułatwienia dostępu