WÓJT GMINY ZAWOJA podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym

ogłoszenie wójta

WÓJT GMINY ZAWOJA podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa   w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż łącznie  nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20670/28 o pow. 0,0133 ha, położonej w Zawoi, objętej KW KR1B/00030600/6 wraz  z 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20670/27 położonej w Zawoi , objętej KW KR1B/00068508/6 , który odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 10,00  pokój nr 15 Urzędu Gminy Zawoja.

Lp.Imię i nazwisko  
1.Zofia Mirecka i Zdzisław Mirecki  

Niniejszą listę osób spełniających warunki przetargowe i kwalifikacje ich uczestnictwa w w/w przetargu wywiesza się w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja.