Zapytania ofertowe kierownika GOPS

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na świadczenie usług psychologicznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującym 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na świadczenie usługi psychologa w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych – dogoterapii w ramach usług specjalistycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującym 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych – alpakoterapii w ramach usług specjalistycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującym 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych – senso -plastycznych w ramach usług specjalistycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującym 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi oraz w Skawicy